خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.

امتحان پایانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد الهی

در تاریخ 5 دی ماه (10/5) ساعت 16 برگزار می گردد.

یک شنبه 14 آذر 1395برچسب:, :: 7:42 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که جلسه آخر آز شیمی تجزیه ( آزمایش منگانومتری) حضور نداشتند،

می توانند روز سه شنبه 16 آذر ساعت 9:30 در کلاس جبرانی این آزمایش حضور بهم رسانند.

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:27 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی ازمایشگاه عملیات واحد استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز یکشنبه 95/9/7 ساعت 9 الی 11 برگزار میگردد.

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز شنبه 95/9/6 ساعت 11 الی 13 برگزار میگردد.

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 12:12 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه انتقال حرارت استاد سالمی تجرد، برای دانشجویانی که در کلاس حضور نداشته اند، روز شنبه 95/9/6 ساعت 9 الی 11 برگزار میگردد.

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 19:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد و آزمایشگاه کنترل فرایند استاد جلالی فر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 95/9/3 و 95/9/4 برگزار نمیگردد.جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:11 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد الهی

روز یکشنبه 14 آذر ساعت 14 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:7 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد رضایی

روز سه شنبه 16 آذر ساعت 11 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 15:4 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه شیمی آلی استاد عبادست

روز دوشنبه 15 آذر ساعت 16 می باشد

سه شنبه 2 آذر 1395برچسب:, :: 8:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو و نقشه کشی با کامپیوتر  با استاد بزرگان سکشن های 10 تا 12  و    14تا 17   و   17 تا 20 امروز سه شنبه مورخ 95/9/2 برگزار نمی گردد.

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 15:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 کارگاه های استاد آذری روز شنبه مورخ 95/08/29 سکشن 15 تا 17   و   17 تا 20  برگزار نمی گردد.

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 14:20 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه جوشکاری استاد عامریان  روز شنبه مورخ 29 / 08 / 95  برگزار نمی گردد .

شنبه 29 آبان 1395برچسب:, :: 9:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

جلسه تحویل گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد و آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد سالمی تجرد روز دوشنبه مورخ 95/09/01 ساعت 11-10 در آزمایشگاه سیالات برگزار می گردد.

 

 

پنج شنبه 27 آبان 1395برچسب:, :: 17:26 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آزمایشگاه  *شیمی فیزیک*  استاد اسدی

روز شنبه 29 آبان تشکیل می گردد

 

چهار شنبه 26 آبان 1395برچسب:, :: 8:50 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد استاد جلالی فر

امروز 26 آبان برگزار نمی گردد

سه شنبه 25 آبان 1395برچسب:, :: 11:56 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه فیزیک مکانیک(فیزیک1) با استاد بروایه روز سه شنبه مورخ 95/08/25 سکشن های 15-13 و 17-15 برگزار نمی گردد.

شنبه 25 آبان 1395برچسب:, :: 8:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آزمایشگاه شیمی آلی استاد رضایی

روز سه شنبه 25 آبان تشکیل نمی گردد.

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 15:23 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آز شیمی تجزیه استاد حاجی عبداله

این هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 26 آبان تشکیل نمی گردد

کانال رسمی اطلاع رسانی کارگاه ها در تلگرام

 

Link:https://telegram.me/abd_kargah

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 11:38 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه مدارهای منطقی با استاد ربیعی امروز مورخ 95/08/24 سکشن 15 الی 17 برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز پنجشنبه مورخ 95/08/27 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد

دو شنبه 24 آبان 1395برچسب:, :: 10:4 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد با استاد سالمی تجرد روز دوشنبه مورخ 95/08/24 سکشن 16-14 راس ساعت 14:30 برگزار می گردد.

شنبه 22 آبان 1395برچسب:, :: 15:21 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کارگاه های کامپیوتر استاد میلاد نیک احوال بجای روز پنج شنبه روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 15   -  16:30   و   16:30   -  18  برگزار میگردد.

پنج شنبه 20 آبان 1395برچسب:, :: 15:6 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 با استاد رستمی روز پنجشنبه مورخ 95/08/20 سکشن 18-16 برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 20 آبان 1395برچسب:, :: 10:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس تمرین های معماری 1 با استاد اسپرغم روز پنجشنبه مورخ 95/08/20 سکشن 17-14 برگزار نمی گردد.جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 95/08/26 ساعت 16-14 در کلاس 1007 برگزار می گردد.

سه شنبه 18 آبان 1395برچسب:, :: 11:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه آزمایشگاه های استاد امانی روز سه شنبه مورخ 95/08/18 برگزار نمی گردد.

توجه

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که از جلسه آینده حضور کلیه دانشجویان الزامی و در صورت عدم حضور و غیبت درس مربوطه حذف خواهد شد.

دو شنبه 17 آبان 1395برچسب:, :: 13:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه ریزپردازنده PLC با استاد بنی طرفیان روز دوسنبه مورخ 95/08/17 سکشن 16-14 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 20:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه آز مقاومت مصالح با استاد مالکی گروه کاردانی مکانیک خودرو چهارشنبه این هفته مورخ 95/8/19 سکشن 14  تا  16  برگزار می گردد.

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 18:5 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه طراحی و ساخت مدارچاپی به کمک کامپیوتر با استاد امانی روز دوشنبه مورخ 95/08/17 ساعت 18-16 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 16:20 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمای دروسی که در آزمایشگاه دیجیتال و الکترونیک تشکیل می شوند به علت تجهیز و تعمیر روز دوشنبه مورخ 95/08/17 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 16 آبان 1395برچسب:, :: 7:45 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس آزمایشگاه شیمی آلی استاد الهی

امروز 16 آبان ساعت 15:30 تشکیل می گردد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 225
بازدید دیروز : 937
بازدید هفته : 225
بازدید ماه : 3814
بازدید کل : 2388650
تعداد مطالب : 215
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content